Highway Junction Tower

Study Centrumgebied Amsterdam Zuidoost